619 010 160 · 609 570 999 info@biomassacotrans.cat

Productes

CONTACTAR

Productes Biomassa

A Biomassa Cotrans s’ofereix una àmplia gamma de productes de biomassa i subproductes per ús en granges avícoles.

Tots els nostres productes es subministren amb sacs, big-bags i a granel (per mitjà d’un sinfí o descàrrega pneumàtica).

Pèl·let

Pinyol d’oliva

Closca d’ametlla

Fusta

 

Paques

 

Subproductes per a granges

Tots els subproductes es subministren en bales, a granel descarregat mitjançant un bolquet, o mitjançant un sinfí (tipus cuba de pinso).

Recomanat especialment per a granges amb doble planta o més i com NOVETAT, descàrrega i distribució directe a granges mitjançant descàrrega pneumàtica. Sistema més recomanat des del punt de vista sanitari.

Pallús d’arròs

Serrín

productes cotrans

Civada