619 010 160 · 609 570 999 info@biomassacotrans.cat

Productes

CONTACTAR

Productes Boimassa

A Biomassa Cotrans s’ofereix una àmplia gamma de productes de biomassa i subproductes per ús en granges avícoles.

Tots els nostres productes es subministren amb sacs, big-bags i a granel (per mitjà d’un sinfí o descàrrega pneumàtica).

Pellet

Pinyol d’oliva

Closca d’ametlla

Fusta

 

Paques

 

Subproductes ganaderia

Tots els subproductes se subministren en bales, a granel descarregat mitjançant un bolquet, o mitjançant una infinitat (tipus cuba de pinso),
recomanat especialment per a granges amb doble planta o més i com NOVETAT, descàrrega i distribució directe a granges mitjançant descàrrega pneumàtica. Sistema més recomanat des del punt de vista sanitari.

Pallús d’arròs

Serrín

productes cotrans

Civada