619 010 160 · 609 570 999 info@biomassacotrans.cat

Responsabilitat

Per la cura del planeta
CONTACTAR

Què és la bioenergia o energia de biomassa?

La bioenergia o energia de biomassa és un tipus d’energia renovable procedent de l’aprofitament de la matèria orgànica i industrial formada en algun procés biològic o mecànic, generalment és treta dels residus de les substàncies que constitueixen els éssers vius (plantes, ésser humà, animals , entre d’altres), o les restes i residus. L’aprofitament de l’energia de la biomassa es fa directament (per exemple, per combustió), o per transformació en altres substàncies que poden ser aprofitades més tard com a combustibles o aliments.

Perquè escollir aquest combustible?

En su más estricto sentido es un sinónimo de biocarburantes (combustibles derivados de fuentes biológicas). En su sentido más amplio abarca también la biomasa, el material biológico utilizado como biocombustible.