619 010 160 · 609 570 999 info@biomassacotrans.cat

Responsabilitat

Per la cura del planeta
CONTACTAR

Què és la bioenergia o energia de biomassa?

La bioenergia o energia de biomassa és un tipus d’energia renovable procedent de l’aprofitament de la matèria orgànica i industrial formada en algun procés biològic o mecànic, generalment és treta dels residus de les substàncies que constitueixen els éssers vius (plantes, ésser humà, animals, entre d’altres), o les restes i residus. L’aprofitament de l’energia de la biomassa es fa directament (per exemple, per combustió), o per transformació en altres substàncies que poden ser aprofitades més tard com a combustibles o aliments.

Perquè escollir aquest combustible?

En sentit estricte és un sinònim de bio-carburants (combustibles derivats de fonts biològiques). En el seu sentit més ampli abarca també la biomassa, el material biològic utilitzat com a biocombustible